2019. évi nyitvatartás:

2019. április 2. - október 31.
kedd-vasárnap, 10-18 óra között.

Rendezvények, ünnepségek:
2019. május 18. (szombat) - rendezvény miatt az emléképület zárva

2019. szeptember 7. (szombat) Zalavári Bencés Apátság millenniuma

2019

Programelőzetes

 

A Zalavári Bencés Apátságot Szent István alapította 1019-ben az ősi Zalavár, Zala megye központjában (mai Vársziget, régészeti feltárás alatt). A pontos hónapot és napot nem tudjuk, lévén, hogy az alapító oklevél 1341-ben több más fontos Árpád-kori oklevéllel együtt a Zalavári Bencés Apátság levéltárában megsemmisült (elégett). Közép- és újkori hitelesített másolatait a Magyar Országos Levéltár Veszprém és Zala Megyei Levéltára őrzi.

Az első biztos forrás a Pozsonyi Évkönyvekben az 1019. esztendőre a Szent Adorján templom fölszentelése. Szent Adorján ünnepe (búcsúja) minden év szeptember 8-ra esik.

A Zalavári Bencés Apátságot a göttweigi bencések, a pannonhalmi bencések felkérésére 1715-ben vásárolták vissza a bécsi Neoacquistica Commissiótól, és lévén, hogy 1702-ben uralkodói parancsra Zalavár ősi épületeit, a bencés apátságéival együtt a nagykanizsai parancsnok felrobbantotta és a környék ennek köveiből épült fel, Zalavár egyik birtokán, Zalaapátiban építették föl, ahol ma is áll.

 

A Zalavári-Zalaapáti Bencés Apátság millenniumát a két plébánia kezdeményezésére 2019. szeptember 7-én szombaton ünnepeljük

Ünnepi program

Ünnepi szentmise: 2019. szeptember 7. szombaton

10,30 kezdettel,

a Zalaapátiplébániatemplomban

Utána agape a Kis-Balaton Házban, Zalaváron,

15,30-kor vecsernye a vendég szláv bencésekkel

 

Bóka Tibor, Sármellék-Zalaapáti plébános

Kelemen István, Zalaszabar-Nagyrada-Zalavári plébános

Somorjai Ádám bencés, a Zalavár1000 bencés felelőse, zalaapáti segédlelkész

 

A program még fejlesztés alatt van

Információkat itt:

p.adam@osb.hu


Orosz ortodox istentiszteletek a kápolnában:

2019. május 24. - Szent Cirill és Metód
2019. június 6. - Az Úr Mennybemenetele

2019. június 16. - Pünkösd Vasárnapja
2019. június 30. - Minden Orosz Szentek
2019. július 12. - Szent Péter és Pál
2019. augusztus 19. - Az Úr Színeváltozása
2019. augusztus 28. - Nagyboldogasszony
2019. szeptember 21. - Szűz Mária születése
2019. szeptember 27. - A Szent Kereszt Felmagasztalása
2019. október 14. - Mária Oltalma

Liturgia kezdete 10 óra, információ: 30/549-9991, heviz.orthodoxia@gmail.com


A Millenniumi Emléképület és a Szent István kápolna ingyenesen látogatható a nyitvatartási időben. A Kis-Balaton Ház látogathatóságáról információ a következő linken.


A Millenniumi Emléképületben és a Szent István kápolnában lehetőséget biztosítunk esküvők, rendezvények tartására. Információ: laki.tamas@zalamegye.hu.



 
 

www.zala.hu
 
 

 
Zala megye napja és életfa avatás Zalaváron!
Az emlékmű avatás képei



 

A Zalavári Történelmi Emlékpark turisztikai fejlesztése 

NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0006

Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

Közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.) www.westpa.hu

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.


 

Zalavári Történelmi Emlékpark
Zalavár-Vársziget